Home / Articles posted byadmin

Author: admin

มากกว่า 2.5 ลบ

กลุ่มราคาตกแต่งภายใน ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ขึ้นไป
ราคางาน ตกแต่งภายใน จัดกลุ่ม เพื่อการประเมินราคา เบื้องต้น อ้างอิงจากผลงาน ที่แล้วเสร็จ มีปริมาณงานชื่อ ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ สอบถามรายละเอียด ได้ จาก ช่าง เอ้ และ เฮีย สุ ครับ   กดดู รายละเอียดในลิ้งค์ได้เลยครับ   กลุ่มราคางาน  09แสน-1.5 ล้าน  บ้าน โครงการ กลุ่มราคางาน  1.6-2.5 ล้าน  บ้าน ขนาดใหญ่ กลุ่มราคางาน   2.5 - UP  บ้านสร้าง เอง, บ้าน Oversize     ราคางาน ตกแต่งภายใน กลุ่มราคางาน 2.5 - UP บ้านสร้าง เอง, บ้าน Oversize     ...
Read More

ราคา 1.6-2.4 ลบ

กลุ่มราคารตกแต่งภายใน ตั้งแต่1.6-2.4 ล้านบาท
ราคางาน ตกแต่งภายใน จัดกลุ่ม เพื่อการประเมินราคา เบื้องต้น อ้างอิงจากผลงาน ที่แล้วเสร็จ มีปริมาณงานชื่อ ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ สอบถามรายละเอียด ได้ จาก ช่าง เอ้ และ เฮีย สุ ครับ   กดดู รายละเอียดในลิ้งค์ได้เลยครับ   กลุ่มราคางาน  09แสน-1.5 ล้าน  บ้าน โครงการ กลุ่มราคางาน  1.6-2.5 ล้าน  บ้าน ขนาดใหญ่ กลุ่มราคางาน   2.5 - UP  บ้านสร้าง เอง, บ้าน Oversize     ราคางาน ตกแต่งภายใน กลุ่มราคางาน  0.9แสน-1.5 ล้าน  บ้าน โครงการ &nbs...
Read More

ราคา 0.9-1.5 M

กลุ่มราคาตกแต่งภายใน ที่ 1 ตั้งแต่ 0.9-1.5 ลบ
ราคางาน ตกแต่งภายใน จัดกลุ่ม เพื่อการประเมินราคา เบื้องต้น อ้างอิงจากผลงาน ที่แล้วเสร็จ มีปริมาณงานชื่อ ชนิดของวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ สอบถามรายละเอียด ได้ จาก ช่าง เอ้ และ เฮีย สุ ครับ   กดดู รายละเอียดในลิ้งค์ได้เลยครับ   กลุ่มราคางาน  09แสน-1.5 ล้าน  บ้าน โครงการ กลุ่มราคางาน  1.6-2.5 ล้าน  บ้าน ขนาดใหญ่ กลุ่มราคางาน   2.5 - UP  บ้านสร้าง เอง, บ้าน Oversize     ราคางาน ตกแต่งภายใน กลุ่มราคางาน  0.9แสน-1.5 ล้าน  บ้าน โครงการ &nbs...
Read More

แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน

แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน บ้านเดี่ยว แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายในบ้านโครงการ แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน บ้านสั่งสร้าง แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน ตกแต่งคอนโโ แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายในร้าน แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายในร้านกาแฟ                           3 แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายใน  บ้านเดี่ยว แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายในบ้านโครงการ แนะนำเว๊บไซต์ตกแต่งภายใน  บ้านเดี่ยว แนะนำเว็บไซต์ตกแต่งภายในบ้านโครงการ แนะนำเ...
Read More

ขั้นตอนการตกแต่งภายในบ้าน

เมื่อกำหนดรูปแบบ สไตล์ได้นิ่งแล้ว ก็กำหนดวงเงินงบประมาณเตรียมไว้ ขั้นตอนการตกแต่งภายในบ้าน สรุปได้สั้นๆได้เป็น 3 ขั้นตอน ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ออกแบบ **** ช่างงานระบบ จะเข้าประกอบ สวิชต์และดวงโคม ทดสอบให้เรียบร้อย           ขั้นตอนการตกแต่งภายในบ้าน
Read More

ขั้นตอนการทำสี

ขั้นตอนการทำสี ขั้นตอนการทำสี ลูกค้าจะเลือกตัวอย่างสี ใสสภาพแวดล้อมของหน้างานจริง ทั้งกลางวัน และ เมื่อเปิดไฟกลางคืน สีเดียวกัน อาจจะดู แตกต่างแสงไฟในห้อง ที่มักจะให้ผลแตกต่องกันไป ตามประเภทของแสง ความพอใจของเจ้าของงานแต่ละท่าน เป็นเครื่องตัดสินในการตกแต่งภายใน    
Read More

วัสดุตกแต่งภายใน

วัสดุตกแต่งภายใน วัสดุที่เราใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินบ้าน คือไม้อัดยิงโครงไม้สัก ทาน้ำยากันปลวก เลือกใช้โครงไม้สัก ที่ราคาสูงกว่าไม้อื่นแต่ท่านจะสบายใจในระยะยาว ทำตัวอย่างสี เตรียมไว้หน้างาน ตัวอย่างสี พร้อมตีผังที่หน้างานไว้ใช้อ้างอิง ตัวอย่างวัสดุ เตรียมให้พร้อม เพื่อการสื่อสารที่ รวดเร็ว ***
Read More
Top